• user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT(p.perm) FROM role r INNER JOIN permission p ON p.rid = r.rid WHERE r.rid IN (1) in /data/vweb/domains/www.aipsafe.cz/htdocs/includes/database.mysql.inc on line 121.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE (t.language ='cs' OR t.language ='' OR t.language IS NULL) AND (t.tid IN ('2','3','6','13','21','22','25','29','30','33','41','62','63','66','67','68','69','70','71','72','81','100','101','104','105','110','114','116','118','120','122','124','126','127','128','129','130','131','132','142','144','146','151','156','157','158','159','160','161','162','168','169','170','172','174','175','176','177','178','179','180','183','184','185','186','187','189','192','194','196','204','210','211','213','215')) AND ( r.nid = 155 ) ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /data/vweb/domains/www.aipsafe.cz/htdocs/includes/database.mysql.inc on line 121.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE (t.language ='cs' OR t.language ='' OR t.language IS NULL) AND (t.tid IN ('2','3','6','13','21','22','25','29','30','33','41','62','63','66','67','68','69','70','71','72','81','100','101','104','105','110','114','116','118','120','122','124','126','127','128','129','130','131','132','142','144','146','151','156','157','158','159','160','161','162','168','169','170','172','174','175','176','177','178','179','180','183','184','185','186','187','189','192','194','196','204','210','211','213','215')) AND ( r.nid = 0 ) ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /data/vweb/domains/www.aipsafe.cz/htdocs/includes/database.mysql.inc on line 121.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM term_data t INNER JOIN term_hierarchy h ON h.tid = t.tid WHERE (t.language ='cs' OR t.language ='' OR t.language IS NULL) AND (t.tid IN ('2','3','6','13','21','22','25','29','30','33','41','62','63','66','67','68','69','70','71','72','81','100','101','104','105','110','114','116','118','120','122','124','126','127','128','129','130','131','132','142','144','146','151','156','157','158','159','160','161','162','168','169','170','172','174','175','176','177','178','179','180','183','184','185','186','187','189','192','194','196','204','210','211','213','215')) AND ( parent = 6 ) ORDER BY weight, name in /data/vweb/domains/www.aipsafe.cz/htdocs/includes/database.mysql.inc on line 121.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT(n.nid), n.title, r.body, n.sticky, n.created FROM term_node t INNER JOIN node n ON t.nid = n.nid INNER JOIN node_revisions r ON r.vid = n.vid INNER JOIN node_access na ON na.nid = n.nid LEFT JOIN i18n_node i18n ON n.nid = i18n.nid WHERE (na.grant_view >= 1 AND ((na.gid = 0 AND na.realm = 'all') OR (na.gid = 1 AND na.realm = 'term_access'))) AND (i18n.language ='cs' OR i18n.language ='' OR i18n.language IS NULL) AND ( t.tid IN (6) AND n.status = 1 ) ORDER BY n.sticky DESC, n.created DESC LIMIT 5 in /data/vweb/domains/www.aipsafe.cz/htdocs/includes/database.mysql.inc on line 121.

Bezpečná řešení pro správu dokumentů

Home- AiP Safe

Pomáháme organizacím dlouhodobě a bezpečně ukládat dokumenty, řídit jejich oběh a zefektivňovat tak informační prostředí. Naši zákazníci se mohou soustředit na dosahování svých obchodních cílů a potřeby v oblasti správy dokumentů nechat plně na nás.

Pro firmy

Pomáháme organizacím efektivně spravovat dokumenty a s nimi spojené interní procesy nasazením moderních řešení postavených na systému SAFE.

Pro veřejný sektor

Pro oblast veřejného sektoru vyvíjíme dlouhodobě osvědčená řešení, která umožňují zjednodušit složité administrativní procesy.

Produkty pro DMS a ECM řešení

Naše produkty spadají jak do oblasti DMS (Document Management System), v níž se zaměřujeme na dílčí dokumentové agendy nebo digitální archivy, tak i sféry ECM (Enterprise Content Management) pokrývající správu dokumentů napříč organizací včetně řízení interních procesů přes workflow.